تمدید قرارداد جعفر سلمانی با استقلال

جعفر سلمانی دو فصل دیگر در استقلال ماندنی شد.