توضیحاتی درباره نحوه سفارش ماهواره “خیام”/ثبت هزینه حدود 40 میلیون دلار

رئیس سازمان فضایی ایران با تأکید بر اینکه این ماهواره به سفارش ایران در یکی از شرکت های روسی ساخته شده است، گفت …