تولیدات کشاورزی روستائیان بعد از انقلاب 4 برابر شده است

قائم مقام موسسه پژوهش و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: در طی 40 سال گذشته توسعه زیر بنایی در روستا ها اتفاق افتاده است، در این مدت تولیدات کشاورزی بیش از 4برابر شده است.