تکرار ادعای ضدایرانی آمریکا از سوی «بلینکن»

تکرار-ادعای-ضدایرانی-آمریکا-از-سوی-«بلینکن»

وزیر خارجه آمریکا هم امروز به تکرار ادعای ضدایرانی مقامات قضایی کشورش پرداخت.