تکلیف حقوق بازنشستگان روشن شد/ احکام جدید شهریور ماه می‌آید

بالاخره تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان روشن شد و اعمال افزایش و صدور احکام جدید سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی در شهریور ماه صورت خواهد گرفت.