تیراندازی در قدس/ 7 نظامی صهیونیست زخمی شدند

رسانه های فلسطینی و صهیونیستی بامداد یکشنبه گزارش دادند که در جریان تیراندازی در قدس اشغالی، هفت صهیونیست زخمی شدند.