جایگزینی ظلم‌ستیزی با کفرستیزی، پای امویان را در قدرت محکم کرد

غلامرضا ظریفیان ویژگی اصلی سیره پیامبر را ظلم ستیزی خواند و گفت: بنی امیه با جایگزینی کفرستیزی به جای ظلم ستیزی و با استفاده از ظالمان برای مبارزه با کفر، پای خود را در قدرت محکم کرد.