جزئیات جدید از یک بیماری گوارشی در شهرستان اسدآباد/ "شیگلا" جان یک کودک همدانی را گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: باکتری شیگلا عامل شیوع بیماری گوارشی در شهرستان اسدآباد بوده است.