جزئیات کاربردهای ماهواره خیام + اینفوگرافیک

ارتقای بهره‌وری کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی کشور، مدیریت حوادث طبیعی،  پایش ساخت‌وسازها و مقابله با زمین‌خواری، پایش مخاطرات زیست‌محیطی، پایش معادن و اکتشافات معدنی، پایش مرزهای کشور ازجمله کاربردهای دریافت‌شده از ماهواره خیام خواهد بود.