جلد سوم «تو زودتر بکش» منتشر شد

جلد سوم از مجموعه چهار جلدی کتاب «تو زودتر بکش» توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر و راهی بازار نشر شد.