جمهوری‌خواهان: دشمنان آمریکا می‌توانند از کماندوهای سابق افغان سوء استفاده کنند

نمایندگان جمهوری‌خواه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره احتمال استفاده دشمنان آمریکا از کماندوهای سابق افغان هشدار دادند.