جهانبخش در آستانه جدایی از فاینورد/عکس

باشگاه اوترخت هلند به دنبال جذب کاپیتان تیم ملی کشورمان است.