جهرمی «بررسی تحلیلی انتقادی هرمنوتیک فلسفی گادامر» را می‌نویسد

محمد رعایت جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) از تالیف کتاب “بررسی تحلیلی انتقادی هرمنوتیک فلسفی گادامر» بر پایه واژه‌شناسی و کلمات کلیدی خبر داد و افزود: تاکنون دو کتاب اصلی به قلم گادامر در ایران ترجمه نشده و از سوی دیگر کتاب‌هایی که درباره گادامر تاکنون ترجمه شده بر پایه واژه‌شناسی اصلی وی نبوده و حتی دیکشنری که از گادامر در غرب نوشته شده و در ایران به فارسی برگردانده شده ناقص است و کلمات کلیدی وی در آن دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: کتاب من بر اساس پژوهشی درباره واژه‌شناسی گادامر صورت گرفته و سعی شده به کلماتی که در کتاب‌های گادامر وجود دارد نگاه جدیدی شود.

مدرس فلسفه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تاکید کرد: رویکرد تحلیلی انتقادی به واژه‌شناسی گادامر به معنی بیان نقاط ضعف وی نیست بلکه بدین معنی است که با آثار گادامر مواجه شویم و از زوایای مختلف آن را بررسی کنیم.

رعایت جهرمی در پایان گفت: من کار پژوهش برای این کتاب را از سال 91 آغاز کردم و پیش‌بینی می‌کنم که نگارش آن تا تابستان سال آینده تمام شود.