جوانان دوست دارند ماشین خوب سوار شوند

آنونس قسمت سوم برنامه چهارچرخ

سومین قسمت این برنامه روز چهارشنبه در درگاه های خبرگزاری برنا منتشر خواهد شد.

مهمانان
دکتر سیاهکلی نماینده مجلس شورای اسلامی
خسروانی کارآفرین و کارشناس خودرو