حال خیام خوب و رضایت‌بخش است/انتشار اولین تصاویر 4 ماه دیگر

مدیرکل بهره برداری و عملیات سازمان فضایی ایران گفت: ماهواره خیام هنوز در شرایط مرحله کاربردی قرار نگرفته است و نیاز به فرصت 4 ماهه برای فرآیندهای تکمیلی دارد تا بعد از آن بشود تصاویر دریافتی از این ماهواره منتشر شود.