حذف نام سپاه از لیست تروریستی هرگز شرط توافق نبوده است

محمد مرندی در واکنش به ادعای سی ان ان مبنی بر اینکه ایران در مذاکرات وین خواستار حذف نام سپاه از لیست تروریستی آمریکا شده است، نوشت: در چند ماه اخیر بارها گفته ام که حذف نام سپاه پاسداران از لیست تروریستی آمریکا هرگز پیش شرط یا خواسته ای کلیدی نبوده است.

ایران هم خیلی راحت نام سنتکام (نیروهای آمریکا در خاورمیانه) را در لیست تروریستی خودش نگه می دارد. ولی اگر آمریکا نیاز دارد تا با گفتن این موضوع به توافق مقبولیت ببخشد به خودشان ربط دارد.