حس بویایی ، عامل انتخاب وعده غذایی پشه ها

سایر منابع:چرا بده بزنیم! تکه کلام پشه است؟

می توانند آن را از فاصله 164 فوتی حس کنند. از آنجایی که دی اکسید کربن یک جذب کننده بزرگ است، افرادی که بیشتر از آن را ساطع می کنند، افراد بزرگتر و افرادی که هنگام ورزش به شدت نفس می کشند، برای پشه جذاب تر هستند. بوی بدن و عرق کردن پشه ها بیشتر از دی اکسید کربن جذب مواد و ترکیبات بیشتری می شوند. پشه ها با بوییدن موادی که روی پوست انسان و در عرق وجود دارد، از جمله …

خطرناک ترین عوارض کراتینه کردن مو

سایتی وجود دارد که در مورد مضرات درمان برزیلی مو به مردم هشدار می دهد. چرا؟ آرایشگران و آرایشگاه داران شکایت کرده اند که وقتی با مواد صاف کننده ی مو کار می کنند، دچار مسمومیت با فرمالدهید شده اند. OSHA در این مورد تحقیقاتی انجام داده که نشان داده است، مقادیر زیادی فرمالدهید در هوای آرایشگاه ها و مواد صاف کننده ی کراتینه ی برزیلی وجود دارند. حتی در مواردی که روی بسته ی مواد صاف کننده ی مو …