حماس خطاب به جهاد اسلامی: همه ما در یک خاکریز تا آزادی فلسطین خواهیم ماند

رهبر حماس در خارج در تماس تلفنی، شهادت فرزند عضو دفتر سیاسی جهاد اسلامی را به وی تسلیت گفت.