حمایت آمریکا از مغرب در نبرد با جبهه پولیساریو

دخالت بیگانگان در لیبی از زبان مشاور سابق دبیرکل سازمان ملل، هشدار درباره قحطی و گرسنگی در سومالی، و حمایت آمریکا از مغرب در نبرد با جبهه پولیساریو از جمله خبرهای آفریقا هستند.