حمایت سران غربی از نویسنده مُرتد

تهران – ایرنا – حادثه حمله روز گذشته به سلمان رشدی نویسنده مرتد رهبران غرب را در شوک فرو برده و آنان بدون اشاره به گستاخی ها و هتاکی های سالهای گذشته او به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) در کتابی موهن از وی حمایت کردند.