حکم قصاص برای قاتل مأمور انتظامی در دزفول صادر شد

دزفول- رئیس دادگستری شهرستان دزفول از صدور حکم قصاص برای قاتل شهید «سجاد دالمن» مأمور نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد.