خبرنگاران، نقاد و مروج امید در جامعه باشند

بیرجند-استاندار خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه خبرنگاران می‌توانند مسئولان را نقد کنند، گفت: ولی به هیچ وجه نباید مردم را با نوع انعکاس اخبار ناامید کنیم.