خبرنگارانی که مشمول دریافت "اینترنت هدیه روز خبرنگار" نشده‌اند، بخوانند!

خبرنگارانی-که-مشمول-دریافت-"اینترنت-هدیه-روز-خبرنگار"-نشده‌اند،-بخوانند!

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی توضیحاتی درباره خبرنگارانی که تاکنون مشمول دریافت “اینترنت هدیه روز خبرنگار” نشده‌اند، ارائه کرد.