خدابخشی: امیدوارم بهترین نتیجه را در قونیه کسب کنم/ مسابقات کشورهای اسلامی دست کمی از جهانی ندارد

ملی‌پوش کاراته ایران گفت: با تمریناتی که پشت سر گذاشتم در شرایط خوبی قرار دارم و امیدوارم بهترین نتیجه را در قونیه کسب کنم.