خشم امباپه از پاس دادن به مسی!/عکس

کیلیان امباپه در بازی شب گذشته پاریس دست به حرکت عجیبی زد.