داستان ممنوعیت‌های عجیب؛ از شطرنج تا آیفون ۱۴

این موضوع بهانه ای شد تا در این ویدئو به برخی از عجیب ترین ممنوعیت ها نگاهی داشته باشیم.