درخشش دختر وزنه‌بردار ایران با سه مدال/ اولین طلای تاریخ وزنه‌برداری بانوان ایران بر گردن سیده الهام حسینی‌‌

نماینده ایران در دسته 81 کیلوگرم وزنه‌برداری زنان بازی‌های کشورهای اسلامی صاحب مدال طلا شد.