درخشش دختر وزنه‌بردار ایران با سه مدال/عکس

دختر وزنه بردار ایران در بازی های کشورهای اسلامی سوم شد و مدال برنز مجموع را گرفت.