درخواست ترامپ از اف.بی.آی برای بازگرداندن اسناد

دونالد ترامپ از پلیس فدرال آمریکا خواسته اسناد توقیف شده را به اقامتگاه خود بازگرداند.