درسی که جنگ اوکراین به چین آموخت

درسی-که-جنگ-اوکراین-به-چین-آموخت

اوکراین در شرایطی قرار بود به درس عبرتی برای چین تبدیل شود و مانع از حمله چین به تایوان شود که در واقع به درس عبرتی برای آمریکا و متحدان اروپایی اش تبدیل شد.