دست دلالان از محصولات کشاورزی کرمان کوتاه شود

کرمان – دلال بازی و واسطه گری یکی از مشکلات جدی در زمینه کشاورزی استان کرمان است که با وجود مطالبه جدی مردم برای حذف دلالان اما کاری در این زمینه نشده است.