دلایل عدم صدور کارنامه برای برخی از داوطلبان کنکور ۱۴۰۱

رئیس شورای حفاظت آزمون سراسری توضیحاتی درباره عدم صدور کارنامه برای تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۱ ارائه داد.