دمشق: بیشتر نفت تولید شده ما را آمریکا غارت می‌کند

وزارت نفت سوریه اعلام کرد که روزانه بیش از 80 هزار بشکه نفت تولید می‌شود که اغلب آنها توسط اشغالگران آمریکایی غارت می‌شود.