دوازده روز پس از سفر نانسی پلوسی؛ هیئتی از قانونگذاران آمریکایی وارد تایوان شدند

وازده روز پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به جزیره تایوان، هیئتی از کنگره آمریکا روز یکشنبه در یک سفر اعلام نشده وارد تایوان شد که این مسئله خشم چین را برانگیخت.