دولت تا پایان هفته مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند

ایلنا نوشت:حسن صادقی گفت: انتظار داریم دولت تا پایان هفته مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند.