دومین شهرک اداری در مرکز استان اردبیل احداث می شود

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل از برنامه‌ریزی برای احداث دومین شهرک اداری در مرکز استان با هدف تأمین بخشی از نیاز دستگاه‌ها به فضای اداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، کاظم دبیر ، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در جریان بازدید سرزده از اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: با توجه به این‌که متناسب با رشد منابع انسانی و وظایف و ماموریت‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی استان در اردبیل به‌عنوان مرکز استان، فضاهای اداری توسعه نیافته است که با احصای نیازهای دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و اولویت‌بندی آن، برنامه‌ریزی برای احداث دومین شهرک اداری استان اردبیل انجام گرفته است.

وی افزود: اجرای دقیق نظام آراستگی ادارات و تکریم ارباب رجوع به معنای واقعی که بتواند در جلب حداکثری رضایت‌مندی مردم موثر باشد، دارای اهمیت است و دولت مردمی آیت‌الله رئیسی در کنار توجه به نیازهای اداری و تأمین معیشت و رفاه کارکنان دولت، توجه جدی به حل مشکلات مردم دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل ادامه داد: در یک‌سال اول خدمت دولت سیزدهم، اقدامات ملموس و اثرگذاری در حل مشکلات حوزه منابع مالی، انسانی و اداری از قبیل پرداخت دیون ادارات و مطالبات کارکنان و بازنشستگان، تبدیل وضعیت استخدامی جامعه ایثارگران و شاهد و اقدام برای سامان‌دهی نیروهای شرکتی و قراردادی عملیاتی شده است.

دبیر می گوید: تقویت کارکرد و نقش فرهنگی دستگاه‌ها و سازمان‌های فرهنگی استان اردبیل دارای اهمیت است؛ به لحاظ ماموریت‌های فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان، تأمین منابع اعتباری برای توسعه و تکمیل ساختمان اداری و تأمین مسکن کارمندان از محل مسکن ملی با اولویت پیگیری می‌شود.