ذخیره سد زاینده‌رود ۲۶۴ میلیون مترمکعب / ۷۸ درصد سد خالی است

اصفهان- مدیر بهره‌برداری و نگهداری از سد زاینده‌رود گفت: ذخیره این سد مخزنی امروز به ۲۶۴ میلیون مترمکعب رسید.