رئیس جدید کشتی خوزستان معرفی شد

اهواز- با حضور رئیس فدراسیون کشتی کشور، رئیس جدید هیئت کشتی استان خوزستان انتخاب شد.