رئیس فدراسیون شنا کاندیدای هیات اجرایی شد

محسن رضوانی رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو کاندیدای عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک شد.