رئیس فدراسیون گلف هم کاندیدا شد

داود عزیزی رئیس فدراسیون گلف برای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک کاندیدا شد.