راهیابی بدمینتون‌بازان نوجوانان به مرحله نیمه نهایی مسابقات آسیای میانه

بدمینتون بازان نوجوان کشورمان به مرحله نیمه نهایی مسابقات آسیای میانه راه یافتند.