راه اندازی تئاتر شهر در مجموعه سردار جنگل رشت


راه اندازی تئاتر شهر در مجموعه سردار جنگل رشت

با استفاده از فرصتی که به واسطه دولت انقلابی ایجاد شده تئاتر شهر رشت را در مجموعه سردار جنگل راه‌اندازی می‌کنیم که در همین راستا در حال حاضر مقدمات انتقال هنرستان از آنجا شروع شده و قصد داریم کلید آنجا را به دست انجمن نمایش استان گیلان بسپاریم

به گزارش خبرگزاری موج گیلان، رضا ثقتی مدیر کل ارشاد اسلامی گیلان در جلسه هیئت رئیسه، هیئت مدیره و بازرسان انجمن نمایش استان گیلان اظهار داشت: با وجود تمام مشکلاتی که گریبان گیر انجمن نمایش است اما شاهد عزم راسخ و انگیزه بالایی در این مجموعه هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه پس از برگزاری انتخابات انجمن نمایش نگاه ها نسبت به این انجمن تغییر پیدا کرد یادآور شد: با این اتفاقات بسیاری از هنرمندان امید تازه‌ای پیدا کردند و قطعا رخدادهای خوبی در انتظار انجمن نمایش استان گیلان است.

ثقتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر استاد «رئیس زاده» پیشکسوت بزرگ تئاتر استان گیلان عنوان کرد: اعتقاد داریم هر چه قدر ادارات، سازمان ها و دولتی‌ها کار را به دست گرفته‌اند کافی است و باید از پیشرانی ظرفیت‌های مردمی و هنری در این دولت استفاده کنیم.

وی تمرکز زدایی را رویکرد فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خواند و ضمن تاکید بر احیاء انجمن‌ها و سپردن کارها به موسسات فرهنگی به عنوان یکی از اهداف مهم این نهاد اذعان کرد: ۱۴ آذر امسال اختتامیه مراسم تئاتر استانی گیلان را در پیش داریم و تاکید داریم که ضمن برون رفت از تک بعدی نگری تئاتر باید مردمی باشد و دغدغه‌ها و مطالبات مردم در آن دیده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان رفع نقایص نمایشنامه‌ها را هم لازم دانست و اضافه کرد: باید مردم و‌ نقش مردم به طور واقعی در صحنه تئاتر دیده شود و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هم از حوزه تئاتر استان حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد.

ثقتی خاطرنشان کرد: با استفاده از فرصتی که به واسطه دولت انقلابی ایجاد شده تئاتر شهر رشت را در مجموعه سردار جنگل راه‌اندازی می‌کنیم که در همین راستا در حال حاضر مقدمات انتقال هنرستان از آنجا شروع شده و قصد داریم کلید آنجا را به دست انجمن نمایش استان گیلان بسپاریم.

در جلسه هیئت رئیسه، هیئت مدیره و بازرسان انجمن نمایش استان گیلان اظهار داشت: با وجود تمام مشکلاتی که گریبان گیر انجمن نمایش است اما شاهد عزم راسخ و انگیزه بالایی در این مجموعه هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه پس از برگزاری انتخابات انجمن نمایش نگاه ها نسبت به این انجمن تغییر پیدا کرد یادآور شد: با این اتفاقات بسیاری از هنرمندان امید تازه‌ای پیدا کردند و قطعا رخدادهای خوبی در انتظار انجمن نمایش استان گیلان است.

ثقتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر استاد «رئیس زاده» پیشکسوت بزرگ تئاتر استان گیلان عنوان کرد: اعتقاد داریم هر چه قدر ادارات، سازمان ها و دولتی‌ها کار را به دست گرفته‌اند کافی است و باید از پیشرانی ظرفیت‌های مردمی و هنری در این دولت استفاده کنیم.

وی تمرکز زدایی را رویکرد فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان خواند و ضمن تاکید بر احیاء انجمن‌ها و سپردن کارها به موسسات فرهنگی به عنوان یکی از اهداف مهم این نهاد اذعان کرد: ۱۴ آذر امسال اختتامیه مراسم تئاتر استانی گیلان را در پیش داریم و تاکید داریم که ضمن برون رفت از تک بعدی نگری تئاتر باید مردمی باشد و دغدغه‌ها و مطالبات مردم در آن دیده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان رفع نقایص نمایشنامه‌ها را هم لازم دانست و اضافه کرد: باید مردم و‌ نقش مردم به طور واقعی در صحنه تئاتر دیده شود و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان هم از حوزه تئاتر استان حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد.

ثقتی خاطرنشان کرد: با استفاده از فرصتی که به واسطه دولت انقلابی ایجاد شده تئاتر شهر رشت را در مجموعه سردار جنگل راه‌اندازی می‌کنیم که در همین راستا در حال حاضر مقدمات انتقال هنرستان از آنجا شروع شده و قصد داریم کلید آنجا را به دست انجمن نمایش استان گیلان بسپاریم.