رسالت امام حسین(ع)در عاشورا احیای امر به معروف و نهی از منکر بود

ارومیه – امام جمعه خوی گفت: رسالت امام حسین(ع)در قیام عاشورا احیای امر به معروف و نهی از منکر بود.