رسیدگی به نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌ها در مجلس

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.