رسیدگی ویژه به مشکلات ۱۵ بنگاه تولیدی استان بوشهر

بوشهر- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از رسیدگی ویژه به مشکلات ۱۵ بنگاه تولیدی استان بوشهر خبر داد.