رشد 63 درصدی صادرات ایران به ازبکستان و 23 درصدی به قرقیزستان

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به رشد 63 درصدی صادرات به ازبکستان و رشد 23 درصدی به قرقیزستان اشاره کرد.