رمز موفقیت در کسب و کارهای نوپا از زبان یک کارآفرین جوان

یک کارآفرین جوان که به جای سفر به چین، کار در ایران را ترجیح داده معتقد است که برای تبدیل رویا به واقعیت باید ریسک پذیر بود.