رهبرانقلاب در آخرین روز دولت هاشمی چه گفتند؟ / محسن هاشمی : اگر بگویید نظر رهبری درباره دولت سازندگی تغییرکرده،در مورد بقیه نظراتشان چه می‌گویید؟

محسن هاشمی در روزنامه اعتماد نوشت : شاید برای نخستین‌بار در سال ۱۳۸۴ بود که یک مقام ارشد کشور در حد رییس‌جمهور عینا و صراحتا به تخریب و نفی دستاوردهای دوران سازندگی پرداخت و در قالب حمله به ۱۶ سال گذشته به سیاه‌نمایی دولت‌های گذشته روی آورد و ریشه مشکلات و وضع موجود را در دوران سازندگی عنوان کرد.