روایت سخنگوی سپاه از لشکرکشی رسانه‌ای دشمن علیه ایران/ ناامیدسازی مردم با "القای ‌وضعیت بحرانی"‌

سخنگوی سپاه پاسداران با تشریح استراتژی‌های دشمنان علیه ایران گفت: با لشکرکشی رسانه‌ای به دنبال ناامیدسازی مردم با “القای ‌وضعیت بحرانی”‌ هستند.