روزنامه حامی روحانی: پیش‌نویس موجود مذاکرات نسبت به اسفند بهبود داشته است/ نباید به آژانس اطمینان کرد

پيش‌نويس موجود در مقايسه با متن اسفندماه بهبود پيدا كرده و به ويژه از جهت ارايه اطمينان اقتصادي به فعالان و شركاي تجاري ايران، امتيازات قابل توجهي دارد.